همواره برای خیلی از مودیان مالیاتی این سئوال مطرح میشود که در زمان رسیدگی مالیاتی چه اسناد و مدارکی را به ممیز رسیدگی کننده در فرآیند حسابرسی مالیاتی باید ارائه کنیم ؟ 
همانگونه که میدانیم رسیدگی مالیاتی ( حسابرسی مالیاتی ) در اجرای حکم رسیدگی صادر شده برای ممیز مالیاتی انجام میشود.

معمولا ممیز مالیاتی چند روز قبل از شروع فرآیند ، به مودی برگ دعوت به رسیدگی مالیاتی را ابلاغ مینماید.مهمترین موضوعی که در برگ دعوت به رسیدگی مالیاتی حائز اهمیت است اول تاریخ انجام حسابرسی و دوم ساعت انجام حسابرسی و سوم محل انجام فرآیندحسابرسی مالیاتی است.

بنابراین باید توجه داشته باشید که این سه موضوع فوق العاده مهم بوده و عملا عدم پایبندی مودی در خصوص هر یک از موارد سه گانه مطرح شده عملا معنای استنکاف پیدا نموده و بطور قطع یقین باعث وارد شدن آسیب جدی در اجرای فرآیند رسیدگی مالیاتی به مودی خواهد گردید.
زمانیکه ممیز مالیاتی بشما برگ دعوت برسیدگی را ابلاغ می نماید ، در این برگه لیستی از اسناد و مدارک که در اجرای فرآیند رسیدگی مالیاتی مورد نیاز است مشهود می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت انجام حسابرسی مالیاتی بترتیب ذیل می باشند:
 – دفاتر روزنامه و کل تحریر شده و نانویس
– اسناد حسابداری مطابق با دفاتر قانونی
– تراز کل و معین ومانده حسابهای معین و تفضیلی قبل و بعد بستن حسابها
– بهای تمام شده و گردش مواد و آنالیز کالای ساخته شده
– فهرست ۱۲ ماهه هزینه حقوق با قید تحویل خلاصه لیست و فیش واریزی مالیات حقوق
- لیست بیمه تامین اجتماعی به همراه قبوض پرداختی
– جداول استهلاک دارائی ثابت
– صورتحسابهای بانکی
– صورت ریز درآمدها به همراه صورتحساب فروش و صورت وضعیت
– صورت ریز هزینه ها به تفکیک هر پروژه
– صورت ریز وام و تسهیلات دریافتی با محاسبه بهره وام و دفترچه پرداخت
– ارائه چهار دوره گزارش خرید و فروش فصلی
– ارائه چهار دوره اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده
– صورت ریز واردات و صادرات به همراه برگ سبز گمرکی
– ارائه کارت بازرگانی
– صورت ریز اموال خریداری شده
– صورت ریز اموال فروخته شده
– کپی از قرارداد پیمان به همراه شرح خدمات
– سند مالکیت و یا اجاره نامه
– لیست ارز موجود و جدول محاسبه تسعیر

بازگشت به بالا