حسابرسی

 خدمات مالی و حسابرسی داخلی از حوزه هایی هستند که هر روز شرکتهای بیشتری به برون سپاری آنها روی می آورند .خدمات حسابرسی فرایندی است که کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آنها مورد بازبینی و بررسی و رسیدگی قرار می گیرد تا هر گونه مغایرت و خلا ناشی از نقص مدارک و عملکرد مشخص شده و تدبیری برای آن انجام شود. گاهی رسیدگی به این حساب ها به صورت داخلی و توسط کارشناسان خود شرکت انجام گرفته که هدف آن گزارش دهی به مدیران ارشد و جلوگیری از هدر رفت منابع و دارایی ها و نیز برنامه ریزی های مالی بوده و نتایج ان به بیرون سازمان هم درز نمی کند که اصطلاحا به ان حسابرسی داخلی می گویند و عموما هر سه ماه یکبار انجام میشود البته برخی از شرکتها این کار را شش ماه یکبار یا سالانه هم انجام می دهند.

اعتبار صورت های مالی باید توسط اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد و براساس این بررسی اظهار نظر در مورد آن صورت گیرد. در حسابرسی، مسئولیت تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است و وظیفه حسابرس اجرای حسابرسی بر اساس استاندارد های حسابرسی و اظهار نظر نسبت به صورت های مالی است.

انجام خدمات حسابرسی موسسه اکسون محاسب :

  • حسابرسی مالی که همان حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها
  • مسئولیتهای مدیریت را می توان در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی طبقه بندی کرد. این سه سطح اساسا به میزان توجه مدیریت و زمان بندی (اجرا) محدود می شود.
  • وضعیت بازاری که سازمان در نظر دارد محصولات یا خدمات خود را در آن عرضه کند.
  • مدیریت استراتژیک به کلی ترین، فراگیرترین و دراز مدت ترین موضوعها می پردازد. مدیریت تاکتیکی بر چگونگی اجرای برنامه های استراتژیک تمرکز می کند.  بیشتر توجه مدیریت تاکتیکی به موضوعهای میان مدت است و بر اجزا و واحدهای خاص سازمانی تاکید می ورزد. مدیریت عملیاتی به کارها و وظایف خاص و ضروری روزانه می پردازد.
بازگشت به بالا