شرکتهای بازرگانی و خدماتی که از خدمات این موسسه استفاده کرده اند :

ردیفنام شرکتنوع خدمات
1انجمن زرتشتیان تهرانحسابرسی _ اصلاح طلب
2تجهیزات پزشکی پیشرو فرداخدمات مالی _ مالیاتی
3شرکت آرتاخدمات مالی _ مالیاتی
4شرکت خزر آسیاخدمات مالی _ مالیاتی
5نمایندگی پارس خودروخدمات مالی
6شرکت جهان پنجرهخدمات مالی _ مالیاتی
7شرکت اندیشه نگارمدیریت مالی
8شرکت رزیراق سامهمالیاتی
9موسسه کارا پژوهش سبزمدیریت مالی
10شرکت نقشینه سبزمالیاتی
11شرکت وجین (پخش)مدیریت مالی
12شرکت ارکان یدک دنامدیریت مالی _ خدمات مالی
13بازرگانی گلستانمدیریت مالی _ مالیاتی
14شرکت کبیر جم (پخش)سیستم _ مدیریت مالی
15شرکت دنیای کالادفترداری _ مالیاتی
16صندوق تعاون سر دفتران و دفتر یارانحسابرسی
17شرکت آبی آسادفترداری
18شرکت رفاه ( خریده فروشی – زنجیره ای)اصلاح حساب _ حسابرسی
19مجتمع مرکز کامپیوتر ایراناصلاح حساب _ حسابرسی
20سازمان عمران سیستانسیستم (شناخت)
21شرکت نوین آفرینان صنایعخدمات مالی _ مالیاتی
22شرکت مواد سازانمالیاتی
23شرکت سرخ فاممالیاتی
24شرکت گل سنگ ماهانمالیاتی
25بنکداری و خرده فروشی مانیس تکخدمات مالی
26بازرگانی حجازی (خدمات گمرکی)مالیاتی
27شرکت گل سنگ ماهان ( حق العملکاری)مالیاتی
28آموزشگاه ساناز و میناییBOOK-KEEPING
29بنگاه رضایی (حق العملکاری)حسابرسی داخلی
30موسسه فرهنگی و هنری کاو اندیشخدمات مالی
31موسسه آموزش عالی و کامپیوتر ایرانمالیاتی
32بازرگانی دهقانی (گمرکی)مالیاتی
33شرکت جستجوی طلاییمدیریت مالی _ مالیاتی
34تجاری ویسه (واردات )مدیریت مالی
35بیمارستان طالقانیسیستم حسابداری صنعتی
36نمایندگی پارس خزر (لوازم خانگی)مالیاتی
37شرکت سام پخشمدیریت مالی

 شرکتهای تولیدی که از خدمات این موسسه استفاده کرده اند :

ردیفنام شرکتنوع خدمات
1کشت و صنعت شهید بهشتیطراحی سیستم حسابداری صنعتی
2شرکت ماهر اندیشطراحی سیستم _ حسابرسی
3پلمپ ایراناصلاح حساب _ حسابرسی بیمه
4شرکت توسعه صنایع بهشهرتلفیقی
5شرکت گل گهر سیرجاناصلاح حساب
6پلی استر یزدخدمات مالی
7شرکت کاوش محرکه مالیاتی _ خدمات مالی
8شرکت پایپ اتیلنمالیاتی
9شرکت لاستیک توفلنمالیاتی
10شرکت یدک سنجخدمات مالی
11شکرت کانی گستر گهرخدمات مالی
12شرکت شایان سیستمخدمات مالی
13شرکت تولیدی آسانسور سهندخدمات مالی
14تولیدی مشکوهخدمات مالی
15شرکت یمحسابرسی
16شرکت قفلیرانحسابرسی
17شرکت سیبمالیاتی
18شرکا ایران اسکرینخدمات مالی
19شرکت پیچندهخدمات مالی
20شرکت تعاونی تولید فرآورده شیمیایی خاصخدمات مالی
21شرکت تولیدی و صنعتی بهین آورمدیریت مالی
22شرکت تولیدی و صنعتی بهینه آورمدیریت مالی

شرکتهای پیمانکاری  که از خدمات این موسسه استفاده کرده اند :

ردیفنام شرکتنوع خدمات
1سازمان ملی زمین و مسکناصلاح حساب
2سازمان عمران کرمانحسابرسی
3شرکت ساختمانی ایمر تراشاصلاح حساب
4شرکت تعاونی مسکن پزشکانحسابرسی _خدمات مالی
5شرکت پرسیکا سازخدمات مالی و مالیاتی
6شرکت نقش جهانمالیاتی
7انجمن مهندسین مشاور و معماریخدمات مالی
8شرکت ساختمانی مخروط افکنهخدمات مالیاتی
9شرکت ساختمانی شمس نیروخدمات مالی و مالیاتی
10شرکت مهندسی خردمدیریت
11شرکت پیمانکاری وزین ساز پویامالیاتی
12شرکت پیمانکاری دریا آفرینان پارسیانمدیریت مالی
13شرکت البرز انرژی پارسیانمالیاتی
14مانا صنعتمالیاتی
15شرکت اکسون پترولیممدیریت مالی
16شرکت اکسون ابنیهمدیریت مالی
17شرکت آبراه نامدار زیگوراتمدیریت مالی
18شرکت راک صنعت شرقمدیریت مالی
19شرکت اکسون مپمدیریت مالی
20شرکت اکسون آب پارسمدیریت مالی

بازگشت به بالا